Zakládání trávníků

- zelený koberec pro Váš venkovní pokoj -

 Zakládání trávníku výsevem

- ekonomicky výhodnější způsob zakládání trávníku oproti trávníku kobercovému, avšak mnohem pomalejší
- typ a složení travní směsi vybereme dle účelu zakládaného trávníku
- trávník začne klíčit cca po 10-14 dnech, první sečení přijde na řadu po třech až pěti týdnech, plnohodnotné užívání až po několika měsících
- vždy je nutno počítat s tím, že kromě trávy vzejdou i plevelné rostliny, jejichž semena jsou obsažena v půdě, případně nalétů z okolních pozemků
- nežádoucí dvouděložné plevely můžeme odstranit po zesílení trávníku pomocí selektivního herbicidu

Kobercové trávníky


Založení touto cestou má několik výhod:
- oproti trávníku setému ušetříte čas a práci
- okamžitý efekt
– trávník je možné užívat téměř ihned
- bezplevelný
- okamžité protierozní opatření
- vyloučení rizik souvisejících s osevem
- děti si budou moci na zahradě brzy hrát
- Váš pes nebude chodit domů se špinavými tlapkami
- nižší náročnost na četnost zálivky