top of page

Zakládání trávníků

- zelený koberec pro Váš venkovní pokoj -

  Zakládání trávníku výsevem  

-prokypření ornice
-srovnání a vyhrabání nežádoucího    
- výběr travní směsi dle účelu a použití

- trávník začne klíčit cca po 2-3 týdnech
- první sečení přijde na řadu po 4-5 týdnech
- plnohodnotné užívání až po několika měsících

- vždy je nutno počítat s tím, že kromě trávy vzejdou i plevelné rostliny


 

  Kobercové trávníky  


Založení touto cestou má několik výhod:


– trávník je možné užívat téměř ihned a během 14 dnů již plně zatěžovat
-při zakládání nižší náročnost na četnost zálivky
- okamžitý efekt a protierozní opatření

- vyloučení rizik souvisejících s osevem
- bezplevelný

bottom of page