top of page

Údržba zeleně

Údržbu zeleně lze provádět jednorázově, nebo formou individuální celoroční spolupráce. 

   V rámci údržby zeleně nabízíme:   

- údržbu firemních a soukromých objektů, krajinných prvků měst a obcí
- obnovu rostlinného fondu, výsadby rostlin, keřů, alejových stromů a stromořadí
- tvarování živých plotů, řez zeleně
- odborný řez ovocných stromů   

- rizikové kácení, frézování pařezů
- rekonstrukce okrasných záhonu
- sekání firemních objektů, krajinných prvků měst a obcí
- vyčesání trávníku- vertikutace
- revitalizace trávníku- dosev, odplevelení, hnojení

bottom of page