Kobercové trávníky

Založení touto cestou má několik výhod:

- trávník hotov během 24 hodin 

-100% výsledek a okamžitý efekt

- oproti trávníku setému ušetříte spoustu času a nervů 

– trávník je možné užívat téměř ihned

- trávník je bez nežádoucí plevele, mechů a zárodků chorob

- okamžité protierozní opatření

- vyloučení rizik souvisejících s osevem

- počáteční nižší náročnost na četnost zálivky