top of page

Revitalizace kontejnerového překladiště - Česká Třebová

Předmětem díla bylo založení a následná údržba zeleně v areálu kontejnerového překladišťe METRANS a.s. v České Třebové.

Realizace spočívala v:

  • modelace deponačních valů

  • založení travních ploch

  • výsadba zeleně

  • následná rozvojová péče a údržba areálu

bottom of page